(Echt)scheidingsprocesrecht / editie 2014

-
Auteur: W.H.B. den Hartog Jager

Categorie:School & Studie / Onderwerp: Recht 4448
Cover van het boek '(Echt)scheidingsprocesrecht / editie 2014' van W.H.B. den Hartog Jager
Uitgever Sdu Uitgevers
Uitgavejaar 2014
ISBN139789012392440
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

Echtscheiding komt tot stand door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de beschikking
waarbij de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken. In de praktijk worden er naast het eigenlijke
echtscheidingsgeding nog tal van conflicten, die nauw verband houden met de echtscheiding, aan de
rechter voorgelegd. Zo zijn er de procedures tot wijzing of beëindiging van de vastgestelde (kinder)
alimentatie. Voorts valt te denken aan procedures tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of
financiële afwikkeling van een verrekenbeding uit de huwelijkse voorwaarden. Ook in kort geding
(straatverbod, omgangsregeling) worden voorzieningen gevraagd. Het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering geeft de procedureregels die gevolgd moeten worden. In dit deel van de serie Monografieën
(echt)scheidingsrecht worden de voor de echtscheidingspraktijk (in ruimere zin) belangrijke en veel
gebruikte regels van procesrecht behandeld aan de hand van wetteksten, jurisprudentie en
praktijkvoorbeelden. Daarbij is gekozen voor een thematische opzet.
Mr. Wim H.B. den Hartog Jager is sinds 1980 in de rechtspraktijk werkzaam, achtereenvolgens als advocaat,
medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, rechter in de rechtbank Utrecht en thans
als senior-raadsheer bij de afdeling civiel recht van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.
In de reeks Monografieën (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen
samenhangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in iedere monografie een specifiek
onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het
(echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden. Daarnaast is
de reeks toegankelijk voor de leek die meer over een bepaald onderwerp te weten wil komen.

Bestellen

Bestel '(Echt)scheidingsprocesrecht / editie 2014' bij Bol.com € 57,14 Uiterlijk 8 december in huis
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.