Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling / druk 1

-

hard en zacht bewijs van het vermoeden van kindermishandeling

Auteur: Onbekend

Categorie:Kind & Jeugd / Onderwerp: Opvoeding & Verzorging -
Cover van het boek 'Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling / druk 1' van  Onbekend
Uitgevers Uitgeverij Swp B.V., Swp
Uitgavejaar 2008
ISBN9066659262
ISBN139789066659261
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

Wat valt er nu precies onder kindermishandeling? In de Wet op de Jeugdzorg is een definitie opgenomen: Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid staat, actief of passief opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Dit is echter een vrij ruime definitie van kindermishandeling, waar veel verschillende vormen van misbruik en verwaarlozing onder te scharen zijn. Ook vallen uiteenlopende problemen waar kinderen mee te maken krijgen hieronder. Vanuit het landelijk kinderrechteroverleg kwam daarom de vraag hoe kinderrechters met het vraagstuk van bewijsvoering bij vermoedens van kindermishandeling moeten omgaan. In Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling zijn de lezingen en discussieverslagen gebundeld van de studiedag die het Team Jeugd van de Rechtbank Amsterdam aan dit thema wijdde. Uiteenlopende betrokkenen - advocaten, vertrouwensartsen, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters - geven hun visie en komen in onderling debat tot werkbare conclusies.

Bestellen

Bestel 'Hard en zacht bewijs bij vermoedens van kindermishandeling / druk 1' bij Bol.com
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.