Speciaal blauw

-

verschijningsvormen en overwegingen...

Auteur: R.J. Moree

Categorie:Religie & Esoterie / Onderwerp: Theologie -
Cover van het boek 'Speciaal blauw' van R.J. Moree
Uitgevers Reed Business, Sdu Uitgevers
Uitgavejaar 2014
ISBN139789035247413
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

Speciaal blauw
De reeks Politiewetenschap is een uitgave van het Onderzoeksprogramma Politie & Wetenschap, een zelfstandig
onderdeel van de Politieacademie. Politie & Wetenschap beoogt een stimulans te geven aan zowel de (weten schap -
pelijke) kennisontwikkeling op het gebied van politie en veiligheid als de daadwerkelijke benutting daarvan in
praktijk, beleid en opleiding. Publicaties in de reeks Politiewetenschap betreffen in het algemeen studies met een
meer theoretisch, verkennend of beschouwend karakter.
Het politiewerk is in de afgelopen decennia steeds gevarieerder geworden. Deze variƫteit wordt veroorzaakt door
een veelheid aan (maatschappelijke, politieke en technologische) ontwikkelingen in de omgeving van de politie
en ontwikkelingen in de politieorganisatie zelf. De consequentie hiervan is dat de organisatie van het politiewerk
een steeds pregnanter vraagstuk wordt; hoe kan het politiewerk 'goed' worden georganiseerd? In het kader
van de vorming van de Nationale Politie zijn recent richtinggevende keuzes ten aanzien van de organisatie van
het politiewerk gemaakt. De komende jaren moeten deze keuzes worden geconcretiseerd en geĆÆmplementeerd.
Het is daarbij goed om in ogenschouw te nemen dat de effectiviteit van het politiewerk afhankelijk is van
een veelheid aan factoren, die veel verder gaan dan uitsluitend organisatorische overwegingen. Maar wat zijn
in deze de factoren die ertoe doen?
Aan de hand van het vraagstuk van specialisatie en despecialisatie - een klassiek organisatiedilemma
binnen de politie - hebben wij in de voorliggende studie getracht dergelijke factoren te achterhalen. Op basis
van een historische schets van vijf relevante politiethema's is onderzocht hoe (de)specialisatie zich binnen deze
thema's heeft ontwikkeld, welke verschijningsvormen specialisatie daarbij kent, welke overwegingen hieraan
ten grondslag liggen, welke patronen zich hierbij aftekenen en wat de betekenis van deze patronen is voor
de toekomst. De thema's die voor het onderzoek zijn geselecteerd, zijn: verkeer, forensisch (forensische
opsporing), milieu (milieucriminaliteit), financieel (financieel-economische criminaliteit) en digitaal
(cybercriminaliteit). Aan ieder thema is een specifiek (en zelfstandig leesbaar) hoofdstuk gewijd. Het onderzoek
wordt afgesloten met een overkoepelende analyse, waarin wordt ingegaan op de patronen die zijn te
onderkennen ten aanzien van het vraagstuk van (de)specialisatie. Hierin worden tevens de verschillen tussen
de ambities op papier en de empirische praktijk inzake (de)specialisatie beschouwd.

Bestellen

Bestel 'Speciaal blauw' bij Bol.com € 47,57 Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.