Trouw aan Christus' kerk / druk 1

-
Auteur: Th.M. Elshof-Beuvens

Categorie:School & Studie / Onderwerp: Theologie 105
Cover van het boek 'Trouw aan Christus' kerk / druk 1' van Th.M. Elshof-Beuvens
Uitgever Buijten en Schipperheijn B.V.
Uitgavejaar 2007
ISBN9058812766
ISBN139789058812766
TaalNederlands
TypeHardcover

Samenvatting

Trouw aan Christus' kerk
In deze studie van de geschiedenis van de gereformeerde gezindte van Doesburg en omstreken gedurende de periode 1857-1972, staan de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) centraal. Op basis van de kerkenraadsnotulen en aan de hand van de ambtsperioden van de predikanten en van de vacante perioden worden zowel de materiële als de immateriële facetten van het kerkelijk leven van de drie kerkgenootschappen onderzocht: het beheer van de gemeente, het predikantstraktement, de diaconie, de predikatie, de catechese, de herderlijke zorg, de evangelisatie en de zending. De historisch-beschrijvende analyse van elke kerk wordt voltooid met een overzicht van het jeugd- en verenigingsleven, de samenwerking van de ambtsdragers en hun verhouding tot classis en synode, de oecumene en de relatie met het stadsbestuur. Hierna wordt de identiteit van de lokale kerk in verhouding tot de landelijke ontwikkelingen in het kerkverband, tot de andere plaatselijke kerken van de gereformeerde gezindte en tot de andere Doesburgse kerkgenootschappen thematisch geanalyseerd. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van de kerken in verhouding tot de politieke en sociaal-economische context.
Belangrijke conclusie is dat de kerken van de gereformeerde gezindte te Doesburg zich ondanks verschillende ernstige crises harmonisch ontwikkeld hebben. Ook komt uit dit onderzoek naar voren dat de onderlinge beïnvloeding van het kerkelijk leven in de plaatselijke protestantse kerken tot aan de periode na de Tweede Wereldoorlog zeer gering is. Een andere interessante gevolgtrekking is dat ontwikkelingen in het eigen kerkverband meer bepalend zijn voor de geschiedenis van de plaatselijke kerken van de gereformeerde gezindte dan de politieke en sociaaleconomische omstandigheden . Mede door de systematiek van de kerkhistorische onderzoeksmethode is Trouw aan Christus' kerk een noviteit op het gebied van de lokale protestantse geschiedschrijving.

Bestellen

Bestel 'Trouw aan Christus' kerk / druk 1' bij Bol.com
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.