Ranglijst 'Vaderlandse geschiedenis'

 1. Tijd van monniken en ridders 500-1000 (Speet)
  De kleine Geschiedenis van Nederland is een handzaam standaardwerk in tien delen. De structuur van de serie volgt de tien tijdvakken die momenteel de basis van de Nederlandse ‘canon’ vormen. De indeling sluit dus aan bij de geschiedenisles van schoolgaande kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.
  Deel 3 Monniken en ridders
  Tussen 500 en 1000 werd de ontwikkeling van Nederland bepaald door Angelsaksische monniken en Frankische heersers. Terwijl elders de islam aan de...
  Cover van het boek 'Tijd van monniken en ridders 500-1000'
 2. Memoires / 1961-1963 (Oltmans)
 3. Drentse boerenerven en tuinen (De Vroome)
 4. Memoires / 1963-1964 (Oltmans)
 5. Het geheim van Zionsburg (Maessen, Van Os)
 6. Entoen.nu de Canon van Nederland / A,B,C (Slings)
 7. Memoires / 1966-1967 (Oltmans)
 8. Stijlen van leiderschap (Te Velde)
 9. Gouden Eeuw (Prak)
 10. Het beginsel van leven en wasdom (De Haan)
 11. Laatste vlag gestreken (Buwalda)
 12. Kopgeld (Van Liempt)
 13. Actieve burgers (Van Klinken)
 14. Vrij vissen in het Vondelpark (Vossen)
 15. Met gevelde lans en losse teugel (Aalders)
 16. Uit de lucht gegrepen (Dierikx)
 17. Aan Vorst en Vaderland gehecht, doch tevreden zijn zij niet (Lemmens)
 18. Memoires / 1970-1971 (Oltmans)
 19. Geschiedenis van de Lage Landen / 1 In den beginne (Ter Haar, Ter Haar)
 20. Het theater van de politiek (Te Velde)
 21. Leven vrij van wat neerdrukt en beklemt (Jan Wolffram)
 22. De vele gezichten van Anne Frank (Van der Stroom)
 23. Voor het volk, van het volk (Loots)
 24. Van Franschmans en Walenmannen (Musschoot)
 25. Nederland in de Gouden Eeuw (Noordervliet)
 26. Geschiedenis van Amsterdam / 1 Een stad uit het niets (Carasso-Kok)
 27. Geschiedenis van de Lage Landen / 2 (Ter Haar, Ter Haar)
 28. De meelstreep (Bossenbroek)
 29. Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard (Van Zanten)
 30. Geschiedenis van Amsterdam / II-a Centrum van de wereld, 1578-1650 (Frijhoff)
 31. Geschiedenis van Amsterdam / II-b Zelfbewuste stadstaat, 1650-1813 (Frijhoff)
 32. Geschiedenis van Amsterdam / 3 hoofdstad in aanbouw (Rooij)
 33. Geschiedenis van Amsterdam / 4 tweestrijd in de hoofdstad (Rooij)
 34. Hollands Gouden Glorie (Van Nieuwkerk)
 35. Nederland 1500-1815 (Van der Woude, De Vries)
 36. Het Groot Rotterdams Bruggenboek
 37. Grijs geheugen, 943 namen (Vandenbroucke)
 38. Grijs geheugen, 631 plaatsen (Vandenbroucke)
 39. Grijs geheugen, 1304 data (Vandenbroucke)
 40. Tien eeuwen tussen Lek en IJssel (Povee)
 41. Oud-Zuid (Arnoldussen)
 42. De Pijp (Arnoldussen)
 43. Entoen.nu de canon van Nederland / B (Slings)
 44. entoen.nu (Sings)
 45. Entoen.nu de canon van Nederland / A (Sings)
 46. Friese Hofjes (Van der Laan, Karstkarel)
 47. Vaderlandse geschiedenis (Belien)
 48. Voorbijgaand verblijf (Crone)
 49. De Lage Landen 1780-1980 / Deel I 1780-1914 (Kossmann)
 50. De Lage Landen 1780-1980 / Deel II 1914-1980 (Kossmann)
 51. Memoires 1974-1975 (Oltmans)
 52. Historische atlas van Ooijpolder en Duffelt (Van Eck)
 53. Waar is de Tachtigjarige Oorlog gebleven ? (Blokker)
 54. Geschiedenis op straat (Van Tol, Belien)
 55. Den Haag / 3 negentiende en twintigste eeuw (Smit)
 56. Den Haag - geschiedenis van de stad / 2 (Wijsenbeek)
 57. Elsevier erfgoed (Onbekend)
 58. 326x Noord-Holland (Nvt)
 59. Historische Atlas van de stad Utrecht (Renes)
 60. Historische Atlas van Maastricht (Ramakers)
 61. Historische Atlas van 's-Hertogenbosch (Verhees, Vos)
 62. Blauwe ader van de Bollenstreek (Onbekend)
 63. Nieuw-West (Arnoldussen)
 64. Binnenkort in dit theater...! (Knapen)
 65. Het Gent Boek (Laleman, Charles)
 66. Dukaten, daalders en duiten (Kappelhof)
 67. Kapitein B.C. Weltevreden (Pop)
 68. De Jordaan (Arnoldussen)
 69. De Vliegende Hollander (Naus)
 70. Nieuwe geschiedenis van Belgie / 2 1905-1950 (Dumoulin)
 71. Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog (Van der Pauw, Pauw)
 72. Kwekeling tussen akte en ideaal + DVD (Van Essen)
 73. Tijd van wereldoorlogen en crisis 1900-1950 (Wilschut)
 74. Overijssel voor Ontdekkers (Goinga)
 75. Den Haag straten en hun namen (Veldhuijzen)
 76. Feestelijk Amsterdam (Loeff)
 77. Twee weken in november (Vles, Soetens)
 78. Haarlemse huiskamers (Koster, Van Vlijmen)
 79. Het Huis van Gronings Israel (Van Gelder)
 80. De achterkant van de bevrijding (Eefting)
 81. Het verloren vaderland (Van Overmeire)
 82. Het vergeten landleven (Wind)
 83. Rondje Bommel (Vos, Witteveen)
 84. Nederlandse krijgsmacht in een notendop (Schulten)
 85. Gouda in de Tweede Wereldoorlog (Van Dam)
 86. De Führerstaat (Wouters)
 87. Ovittius' Metamorphosen (Abels)
 88. Herinneringen aan Congo (Bossaerts)
 89. Historische Atlas van Arnhem (Potjer, Potjer)
 90. Momenten van herinnering (Van der Heijden)
 91. Een literair portret van de Achterhoek (Ten Zweege)
 92. Amersfoort, wandeling door de tijd (Conover)
 93. Stemmen uit een stille stad (Koene)
 94. De Afschaffers (J. Janse)
 95. Who's that girl, 1000 x Madonna (Van Immerzeel, Dröge)
 96. Drenthe Boek (Gerding)
 97. Geschiedenis van Edam (Speet)
 98. Schoonheten en de Bentincks (Hoogeland)
 99. Rembrandt (Schwarts)
 100. Amsterdam 366 dagen (Harlaar, Hageman)
 101. Geef mij maar een slappe whisky (Schutten)
 102. Nieuwe trekweg langs de Vliet + losse kaart (Van der Wielen - de Goede, Van der Wielen - de Goede)
 103. Leven in grootmoeders tijd (Wind)
 104. Tien vrouwen van Soestdijk (Coppens)
 105. Holtenbroek remixed (Inklaar, n.v.t.)
 106. De Haagse Canon (Mahieu, Van Gaalen)
 107. Tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) (Wilschut)
 108. Reuzestenen op de es (Van der Sanden)
 109. Arm Wallonië (Verbeken)
 110. Gewillig België (Doorslaer)
 111. De admiraal (Bruijn, Van Deursen)
 112. Michiel de Ruyter in eigen woorden (Koelmans)
 113. Een vriendelijcke groetenisse (Van Vliet)
 114. Dwars door de stad, archeologische en bouwhistorische ontdekkingen in Leiden (Van den Ende)
 115. Canon van het Noorden (Duijvendak, Brandsma)
 116. Ene stille waerheyt van sware dingen (ROTH, ROTH)
 117. Opstellen over Willem van Oranje (Fruin)
 118. Friesland, wees zacht voor mij (Vriesema)
 119. De Afsluitdijk (Jansma)
 120. De miskende taaiheid fan it Frysk (Mulder, Mulder)
 121. De zeven reuzen van Schiedam (Holland, Schildkamp)
 122. Slagveld van Europa (Gevaert)
 123. Stadsleven in grootmoeders tijd (Wind)
 124. De oude Belgen (Janssen, Janssen)
 125. Koninklijke bezoeken aan 's-Hertogenbosch 1895-2006
 126. Van kerk naar kerk (Van Gestel)
 127. Het Amersfoort van Onze Grootouders (Van Dijk)
 128. Expo 58 (Pluvinage)
 129. Werken met zorg (Wind, Van Doorn-Last)
 130. Het Parijs van de sansculotten (Pauwels, Pauwels)
 131. Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900) (Speet)
 132. Het Leeuwarden gevoel (Brugman, Brugman)
 133. Het begon met een kwartje (Van der Stel, Weverink)
 134. Mensen van een mondig geloof (Stalknecht, n.v.t.)
 135. Het Overijsselse Geschiedenis Boek (Ten Hove)
 136. 'Een leger van priesters voor een heilige zaak' (Rulof)
 137. Tijd van regenten en vorsten 1600-1700 (Wilschut)
 138. Memoires (Oltmans)
 139. Met de LAB op stap (Velstra, Veldstra)
 140. Friezen uit vroeger eeuwen (De Walle)
 141. Friese plaatsnamen (Gildemacher)
 142. Duivelbanners en wonderdokters in de Wouden (Henstra)
 143. Oud en Nieuw (Van Swol)
 144. Hillegommers Vertellen (Handgraaf)
 145. Watergraafsmeer (Arnoldussen)
 146. Het Kanaal (Jansma)
 147. Joop den Uyl 1919-1987 (Bleich)
 148. Amsterdam en de Oranjes (De Wildt)
 149. Het Breda boek (Hendriks, n.v.t.)
 150. De tijd van pruiken en revoluties (Wilschut)
 151. De Republiek (I. Israel)
 152. Het statenjacht Utrecht (Hoving)
 153. entoen.nu (Van Oostrom)
 154. Memoires 1975-1976 (Oltmans)
 155. Het Vaderlandse Geschiedenis boek (Onbekend)
 156. De IJssel, levende rivier (Groenewoud, Laning)
 157. Belgie zonder koning (Wijngaert, Dujardin)
 158. Amsterdam 100 jaar later (Hanekroot)
 159. Thuis in Friesland (Zijlstra, Van der Schaaf)
 160. Het dagelijks leven in de jaren '40 (Heij)
 161. De verdwenen Limburgse mijnen (Wind)
 162. Het Maastricht Boek (Jaegers)
 163. Overvloed en onbehagen (Schama)
 164. De bundels gebundeld (n.v.t.)
 165. Apeldoorn en omgeving = Apeldoorn and surrounding area (Beaufort)
 166. Het Helmond Boek (Roosenboom)
 167. Het Bommelerwaard Boek
 168. Van Adam tot Zwolle (Amsman)
 169. Congo (Vanthemsche)
 170. Wielbergen en de familie Brantsen (n.v.t., Kruit)
 171. Geschiedenis van Groningen dl 1 (n.v.t.)
 172. Gewone Vlamingen? (Saerens)
 173. Zo werden wij rijk (Lepeltak)
 174. Elvis Presley en de raadselachtige snorrenepidemie (Schilders, Van Pamelen)
 175. De slagvelden van Wereldoorlog I (Barton)
 176. De wereld van Christiaan Andriessen (Hoogenboom, Stroop)
 177. Amsterdam - 365 stadsgezichten (Denninger)
 178. Op kerkenpad (De Gast)
 179. Verstilde stemmen en verzwegen levens (Hollander)
 180. Frans Drijvers (1858-1914) (Diser)
 181. Een handvol rozers (Van der Marel)
 182. Door Drentse Venen (Hoppenbrouwers)
 183. De monarchie en het einde van Belgie (Goethem)
 184. Gevangen in het veen (Albers)
 185. Afscheid van magritte (Fonteyn)
 186. Recent verleden (Woltjer)
 187. 1900 (Deneckere)
 188. De avonturen van een VOC-soldaat (Van der Haeghe)
 189. Nieuw-Zuid (Arnoldussen)
 190. Stoom afblazen (Wilfred Jansen)
 191. Willem van Oranje (Ter Haar)
 192. Geschiedenis van Zeeland (Kern)
 193. Scheepspraet (Bakker, Joustra)
 194. Adieu Nederland (Wind)
 195. Eindhoven in de jaren '70 (Van de Meulenhof, Van Schagen)
 196. Ramskapelle aan de IJzer (Lelievre)
 197. Atlas van de Wereld (De Meer)
 198. Geschiedenis van Zeeland (Francke)
 199. Monumentaal Nederland (Van Rijsoort)
 200. Schieringer fortuin (Gerrits, Mulder-Radetzky)
 201. 362x Limburg (Nvt)
 202. Mémoire en Images Nivelles / 3 les villages (Lecocq)
 203. Dese bekommerlijke tijden / druk 1 (Buursma)
 204. Wederopbouw in Leiden (Kruidenier, Pollmann)
 205. In de schaduw van de Geselberg (Van Wersing)
 206. Geheim Landschap (Volkers)
 207. Klimmen & dalen (Beyers)
 208. De wereld onder de Oldehove (Boers, Boers)
 209. Naar het nieuwe licht (Hoppenbrouwers)
 210. Gentse circusartiesten (De Poorter, De Poorter)
 211. Beeld van een brug (Vanden Goorbergh)
 212. Koekoekskind (Swillen)
 213. Onbekende vaderlanders ('t Hart, Noordervliet)
 214. Emily Dickinson in leven en dood (Breuker)
 215. L'entite de Lens (De Ganseman)
 216. De friese boerderij (Hoekstra)
 217. Leeuwarden wat kwam bleef en verdween / 2 (Plaisier, De Haan)
 218. Groningen verandert / 2 Oude en nieuwe stadsgezichten (Tiggelaar, Tiggelaar)
 219. Het gebroken zwaard (Lindeboom, Nieboer)
 220. De laatste strohalm (Friedrich)
 221. Drachten verandert (Wester)
 222. Historie in steen (Houting)
 223. Grote Vlaamse Geschiedenisboek (Diversen)
 224. De tijd van televisie en computer (Den Rooijen, Speet)
 225. Agrarische geschiedenis van Oostelijk West-Friesland 1880-1930: Bloembollen (Timmer)
 226. De haven van Amsterdam (Bonke, Gilijamse)
 227. Het A'foort boek (Heurneman, Tanke)
 228. Ramskapelle en de Tweede Wereldoorlog (Roseeuw)
 229. Een Staat in wording (Oorthuys)
 230. Openbaring en openbaarheid (De Rooij)
 231. Het vergeten boerenleven (Wind)
 232. Het wonder van de wederopbouw (Oosterbaan, Nieuwenhuijs)
 233. Kloosters in Friesland (Betten)
 234. Opstand in turf (Huisman)
 235. Naar Antarctica (Verlinden)
 236. De smeekbede van een oude slavin + DVD / druk 1 (Doe E.A.)
 237. Geschiedenis van de Antillen (Dalhuisen)
 238. Groot Verhalenboek van Maastricht (Hackeng)
 239. De kunst van het weldenken / druk 1 (Buys, Stefan Buys)
 240. Historische atlas van Assen / druk 1 (Bos)
 241. Nederlandse schoeners en brikken (De Vos, De Vos)
 242. Vuile oorlog in Den Haag (Harthoorn)
 243. Alleen schoon is mooi (Buiter)
 244. Steden in oorlog Brussel 1940-1944 (Kesteloot, Kesteloot)
 245. Naar best vermogen (Janssen)
 246. Le Grand Binche / 3 (Piret, Piret)
 247. Kusthistories (Stuyck, Constandt)
 248. Van koopman tot icoon (De Roy van Zuydewijn)
 249. Het boetekleed ontsiert de man (De Bruijn)
 250. De Canon van Drenthe (Gerding)
1 | 2 | 3
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.