De manager en zijn tweelingbroer / druk 1

-
Auteur: J.J. Ramondt

Categorie:School & Studie / Onderwerp: Bedrijfskunde 288
Cover van het boek 'De manager en zijn tweelingbroer / druk 1' van J.J. Ramondt
Uitgever Gorcum b.v.
Uitgavejaar 2004
ISBN9023240405
ISBN139789023240402
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

"Genomineerde voor de OOA-prijs (Orde van organisatiekundigen en -adviseurs).

Uit het juryrapport OOA boek van het jaar 2004: 'Het boek is een mooie studie naar de rol en de functie van interimmanagers. Een leesbare combinatie van theorie en praktijk, die volgens de jury verder gaat dan interimmanagement, omdat het boek ook een kijkje geeft in de keuken van de moderne organisatie. Het is een knappe monografie over een vakgebied in ontwikkeling, die bij interimmanagers tot herkenning zal leiden. Het boek poogt een theoretische basis te leggen onder het vak van interimmanager en slaagt daar ook in'.

De tweelingbroer in De manager en zijn tweelingbroer is de interim manager. Hij is een spiegel van de dagelijkse praktijk van managers. In moderne organisaties is de manager afhankelijk van veel partijen om gestelde doelen te realiseren. Hij pendelt voortdurend tussen de rol van autoriteit en gesprekspartner en kan gemakkelijk verstrikt raken in tegenstrijdige aanspraken op zijn functioneren in deze wisselende rollen. Interim managers treden aan om managers of bestuurders een handje te helpen in het hanteren van dubbelzinnige situaties. Daarover kunnen zij veel van elkaar leren. Maar doen zij dat ook?

De kleuren van het omslag symboliseren de context van de manager. Deze vraagt van hem dat hij op een goed gebalanceerde wijze kan omgaan met blauw (rationaliteit, de wereld van doelen, middelen en beperkingen), rood (creativiteit en eigenzinnigheid) en de kleur van de aarde (wijsheid en bezonkenheid).

Dit boek is een publicatie in het kader van het project Kwaliteitsborging, Kenniscreatie en Kennisexploitatie (KKK-project) van Resources Connection. Het is bedoeld voor managers, interim managers, schaduwmanagers, organisatieadviseurs en studenten in de bedrijfswetenschappen.

Joop Ramondt is hoogleraar emeritus sociologie, tot voor kort verbonden aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft een adviespraktijk op het gebied van organisatiediagnostiek, monitoring en counseling.

Uit de inhoud

1 Bedolven macht, de manager en de interim manager
1.1 De kwestie
1.2 Begripsomschrijving
1.3 Macht en onmacht in de bedrijfspraktijk
1.4 Verankering van de machtsrol
1.5 Moed, teams en dialoog
1.6 Discussie: het werkdomein van de interim manager

2 Wat beklijft?
2.1 De kwestie
2.2 Karakteristiek van verschillende contexten
2.2.1Het DGA-bedrijf
2.2.2Het concern
2.2.3De kleinschalige organisatie
2.3Kenschets van de bedrijven en het probleem
2.3.1De Pletter
2.3.2De Regenboog
2.3.3Klein Zoetermeer
2.3.4De Toekomst
2.3.5De Geldsluis
2.3.6De Koerier
2.3.7De Lichtfabriek
2.3.8 De Polis
2.4Beklijving en verankering van de interim manager
2.5Begrenzing, dialoog en methodiek
2.6Discussie

3De methodiek van de interim manager
3.1De kwestie
3.2Karakteristiek van het handelingsrepertoire
3.2.1Contextualisering van het probleem
3.2.2Improvisatie
3.2.3Verspringend perspectief
3.2.4Dyadisch relatiemanagement
3.2.5Diffuse rolstructurering
3.2.6Terughoudend leergedrag
3.3 Het vragenrepertoire
3.3.1Vertrouwensbasis
3.3.2Projectverloop
3.3.3Diagnose
3.3.4Plan van aanpak
3.3.5Rollenpatroon
3.3.6De sociale dynamiek
3.3.7Identiteit
3.3.8Kwaliteit en integriteit
3.4 Discussie

4 Accountability en stilte
4.1 De kwestie
4.2 De rode draad
4.3 Het stiltegebied in organisaties
4.4Een casus: ziekteverzuim
4.4.1De eerste les
4.4.2De tweede les
4.4.3De derde les
4.5 Discussie

5 De Twee Wijzen <

Bestellen

Bestel 'De manager en zijn tweelingbroer / druk 1' bij Bol.com € 22,75 Op werkdagen besteld, binnen 1-2 werkdagen in huis.
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.