(Echt)scheidingsprocesrecht / druk 2

-
Auteur: W.H.B. den Hartog Jager

Categorie:School & Studie / Onderwerp: Recht -
Cover van het boek '(Echt)scheidingsprocesrecht / druk 2' van W.H.B. den Hartog Jager
Uitgevers Sdu Uitgevers, Sdu Uitgevers
Uitgavejaar 2007
ISBN9012119138
ISBN139789012119139
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

MONOGRAFIE√čN (echt)scheidingsrechtIn de reeks Monografieen (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen samen-hangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in iedere monografie een specifiek onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het (echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden. Daarnaast is de reeks toegankelijk voor de leek die meer over een bepaald onderwerp te weten wil komen.Echtscheiding komt tot stand door inschrijving in de registers van de burgerlijke stand van de beschikking waarbij de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken. In de praktijk worden er naast het eigenlijke echtscheidingsgeding nog tal van conflicten, die nauw verband houden met de echtscheiding, aan de rechter voorgelegd. Zo zijn er de procedures tot wijzing of beeindiging van de vastgestelde (kinder)alimentatie. Voorts valt te denken aan die tot verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of financiele afwikkeling van een verrekenbeding uit de huwelijkse voorwaarden. Ook in kort geding (straatverbod, omgangsregeling) worden voorzieningen gevraagd. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft de procedureregels die gevolgd moeten worden. In dit deel van de serie Monografieen (echt)scheidingsprocesrecht worden de voor de echtscheidings-praktijk (in ruimere zin) belangrijke en veel gebruikte regels van procesrecht behandeld aan de hand van wetteksten, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarbij is gekozen voor een thematische opzet.Mr. Wim H.B. den Hartog Jager is sinds 1980 in de rechts-praktijk werkzaam, achtereenvolgens als advocaat, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad, rechter in de rechtbank Utrecht en thans als raadsheer in sector civiel-recht van het Gerechtshof te "s-Hertogenbosch.

Bestellen

Bestel '(Echt)scheidingsprocesrecht / druk 2' bij Bol.com
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.