Ranglijst 'Recht'

 1. Nieuwe introductie in het recht (Janssen)
  Deze Nieuwe introductie in het recht wil de lezer vertrouwd maken met het verschijnsel recht. Het is de bedoeling dat de lezer, als het boek bestudeerd is, maatschappelijke verschijnselen juridisch duidt, de verschillende rechtsgebieden herkent en een aantal uitgangspunten binnen ieder rechtsgebied kan toepassen. Na het algemene inleidende deel worden in het tweede deel van het boek de hoofdlijnen van het publiekrecht beschreven en het derde deel biedt een schets van het privaatrecht. Ten... Cover van het boek 'Nieuwe introductie in het recht'
 2. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgelijk recht / Algemeen deel [1] / druk 3 (Scholten, Asser)
 3. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / De vertegnwoordiging / druk 8 (Kortmann, Asser)
 4. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / Algemeen deel / druk 1 (Asser)
 5. Bestuurskunde in hoofdlijnen / druk 1 (De Baas)
 6. Awb-procesdossier / druk 1 (Goorden)
 7. Grondrecht en wisselgeld
 8. Waarom ik het nog steeds niet goed door heb (Leijten)
 9. Rechtsvinding en de grondslagen van het recht / druk 1
 10. Cassatie / druk 4 (Veegens)
 11. De gelaarsde kat / druk 1 (Van Vierssen Trip)
 12. Rechtsfilosofie / Inleiding / druk 1 (C. Westerman)
 13. Rechtsfilosofie / Teksten / druk 1 (C. Westerman)
 14. Opzet en schuld / druk 1 (Otte, Keulen)
 15. Grondwetsbegrip en grondwetsidee / druk 1 (Van der Tang)
 16. Drie typen van rechtsvinding / druk 4 (Wiarda)
 17. Staatsrecht / Jurisprudentie 1849-1999 / druk 1
 18. Transfer of movables / druk 1 (Van Vliet)
 19. Schadevergoeding en de Awb / druk 1 (Schueler)
 20. Compendium van het ondernemingsrecht / druk 8 (Timmerman, Slagter)
 21. De droom van recht / druk 1 (Soeteman)
 22. Kennismaking met het executie- en beslagrecht / druk 1 (Romers)
 23. De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes (Soeteman)
 24. De Notariswet / druk 7 (Melis)
 25. Tegen de regels / IV / druk 2 (E. Lissenberg)
 26. De geordende wereld van het recht / druk 2 (Witteveen)
 27. De straf voorbij / druk 1 (Kunneman, Boutellier)
 28. Naar ons voorlopig oordeel / druk 1 (Van Schendel)
 29. Auteursrecht / druk 3 (Visser, Spoor)
 30. Horeca en fiscus (Vos, Van der Paardt)
 31. Compendium erfrecht / druk 6 (Kasdorp, Huijgen)
 32. Strafrecht met mate / druk 11 (Kelk, Jorg)
 33. Kartelrecht / I Nederland / druk 5 (Mok)
 34. Hoofdzaken Boek 8 BW / druk 3 (Oostwouder)
 35. Algemene begrippen / Hoofdstuk 1 en 2 Awb / druk 1 (Van der Vlies)
 36. Vergelding en vergoeding / druk 3 (Feenstra, Winkel)
 37. Praktische Behandeling van Belastingwetten / druk 44 (Redegeld)
 38. Vraagstukken bij Praktische Behandeling van belastingwetten / druk 39 (Redegeld)
 39. Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht / druk 5 (Snijders)
 40. Hypotheek / druk 4 (Huijgen)
 41. Asielmigratie en criminaliteit / druk 1 (Engbersen, De Boom)
 42. Subsidieverstrekking / druk 1 (Van der Heijden)
 43. Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht / druk 1 (Kuypers)
 44. Software Agents, Surveillance, and the Right to Privacy / druk 1 (Schermer)
 45. Schurende relaties tussen recht en religie / druk 1
 46. De psychiatrie in het Nederlandse recht / druk 5
 47. Politie / druk 2 (Nvt)
 48. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht (Asser)
 49. Van Utrecht via Brussel naar Maastricht / druk 1
 50. Eenvormige Europese procedures voor de inning van vorderingen / druk 1 (Kramer)
 51. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht (Asser)
 52. Praktijkboek insolventierecht / 6 Capita selecta insolventierecht / druk 1
 53. Nederlands burgerlijk procesrecht / druk 4 (Klaassen, Snijders)
 54. Groot en klein recht (Deuss)
 55. Kort begrip van het executie- en beslagrecht / druk 5 (Heemskerk)
 56. De rechter beslist (Rottier)
 57. Criminaliteitsanalyse in Nederland / druk 1 (Onbekend)
 58. Noord-Nederland in de informatiemaatschappij / druk 1
 59. Van Tariefcommissie naar Douanekamer / druk 1
 60. Veldgids water- en oeverplanten (Pot)
 61. Huurprocesdossier / druk 3 (Schipper)
 62. Hoofdlijnen Arubaans staatsrecht / druk 1 (De Vries, De Vries)
 63. Het Nederlands Burgerlijk Wetboek / 1 Personen- en familierecht / druk 12 (Pitlo, Van der Burght)
 64. Jurisprudentie huurrecht 1950-2001, met vermelding van de rechtspraak van de Hoge Raad in 2002 / druk 4 (Idsardi, Oldenhuis)
 65. Inleiding tot het Europees bestuursrecht / druk 2 (Jans)
 66. Het recht van binnen / druk 1 (Onbekend)
 67. Handleiding bij scheiding / druk 4 (Keijser)
 68. Werken aan weer aan het werk / druk 1
 69. Goederenrechtelijke colleges / druk 3 (Fesevur)
 70. Jeugdcriminologie / druk 1 (Onbekend)
 71. Recht op goede gezondheidszorg (Van Baar)
 72. Ministeriele verantwoordelijkheid / druk 1 (Bovend'Eert)
 73. Kleine hebzucht loont niet (Leijten)
 74. De wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden / druk 1 (Nap)
 75. De Wet milieubeheer / druk 4 (Michiels)
 76. Control & Assurance / druk 1 (, Dassen)
 77. Milieuprivaatrecht / druk 3 (Brans, Bauw)
 78. Erfrecht / druk 10 (Ebben, Van der Burght)
 79. Europees recht in kort bestek / druk 6 (Timmermans, Lauwaars)
 80. Presterende gemeenten / druk 1 (Hiemstra)
 81. Hoofdzaken maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap / druk 2 (Wery)
 82. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / druk 6 (Van Schaick, Asser)
 83. Ons strafrecht / 1 Het materiele strafrecht / druk 14 (De Jong, Van Bemmelen)
 84. Het Internationaal Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak / druk 2 (Ruitenberg)
 85. Arbitrage procesdossier / druk 1 (Leijgraaf)
 86. Openbaarheid van bestuur / druk 1 (Hofman, Van Schagen)
 87. Derdenbeslag / druk 1 (Broekveldt)
 88. Parlementaire geschiedenis / 4 Erfrecht, Invoeringswet / druk 1 (Ebben, Van der Burght)
 89. Handboek van het Nederlandse gemeenterecht / druk 3 (Dolle, Dolle)
 90. Bewijs / druk 8 (Rutgers, Hidma)
 91. Sancties in het vermogensrecht / druk 2 (Van Nispen, va Nispen)
 92. Burgerlijk Wetboek / Internationale regelingen 1 Materieel privaatrecht / druk 33
 93. Nederlandse belastingverdragen met Belarus, Estland, Letland, Litouwen, Oekraine, Rusland en de Sovjet-Unie / druk 2
 94. Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden / druk 3
 95. De Schiedammer parkmoord / druk 1 (Van Koppen)
 96. Algemeen Bestuursrecht Compact / druk 4 (Goorden)
 97. Repetitieboek publiekrecht / druk 10 (Greveling, Reijnders)
 98. Het BTW compensatiefonds / druk 1 (Wolvers, Wassenaar)
 99. Keizer in lompen (Van Buuren, Van der Schans)
 100. The Companies and Business Court from a comparative law perspective / druk 1
 101. Het kopijrecht 16de tot 19de eeuw / druk 1 (Schriks)
 102. Geen beelden geen nieuws / druk 1 (De Zwaan)
 103. Jaarrekeningenrecht / druk 1 (Van der Zanden, Beckman)
 104. Subsidierecht / druk 1 (Jacobs, Den Ouden)
 105. Burgerlijk procesrecht geschetst / druk 4 (Ernes)
 106. Inzicht in informatie- en initiatiefrecht / druk 1
 107. Opdracht aan hulppersonen / druk 2 (Zwitser, Haak)
 108. BV en NV / druk 9 (Sanders, Buijn)
 109. Bundel Sport & Recht / 2004 / druk 1 (Kollen)
 110. Jurisprudentiebundel ICT-recht / druk 1 (Rijnders, Geerts)
 111. Schadebeperkingsplicht / druk 1 (Keirse)
 112. Ambtenaar in de overheidsorganisatie / druk 1 (Niessen)
 113. De algemene aansprakelijkheidsverzekering / druk 3 (Wansink)
 114. Strafprocesdossier / druk 1 (Bosch, Dolman)
 115. Orestes in Veghel (Nieuwenhuis)
 116. Het onzekere bewijs / druk 1
 117. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / I Algemene bepalingen en rederij / druk 1 (Japikse, Japikse)
 118. Statuut en Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
 119. Personenvennootschap / druk 1
 120. Krakend recht en verharde moraal / druk 1 (Buijsen)
 121. Verzamelde geschriften van Carlos Elias Dip / druk 1 (Dip)
 122. De jeugdige verdachte en het recht / druk 1 (Bac)
 123. Wetboek van Strafvordering / II / druk 15
 124. Ondernemingsrecht / druk 5 (Raaijmakers)
 125. Gerechtsdeurwaarderswet / druk 2
 126. De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken / druk 3 (Ras, Hammerstein)
 127. Koop en consumentenkoop / druk 6 (Klik)
 128. Verbintenissenrecht algemeen / druk 2 (De Jong, Brunner)
 129. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg / druk 1
 130. De werknemer in het ondernemingsrecht / druk 1
 131. Inleiding tot het staatsrecht en het bestuursrecht / druk 9 (Van der Vlies, De Meij)
 132. Wettelijke bedenktijd / druk 1 (Valk, Hijma)
 133. Wet vervoer over zee c.a. / druk 4
 134. Beknopte geschiedenis van het Romeinse recht (Zwalve)
 135. De Wet Belaging / druk 1 (Malsch)
 136. Zakboek Mediation / 2004 / druk 1 (Spierdijk, Iest)
 137. Bewijslastverdeling / druk 1 (Asser)
 138. Constitutional Law of 15 EU Member States / druk 1
 139. Verspreide geschriften van W.C.L.van der Grinten / druk 1
 140. Handboek voor het Nederlands vermogensrecht bij echtscheiding / druk 4 (Verstappen, Van Mourik)
 141. Publiek Geheim : jeugdprostitutie / druk 2 (Van Dijke, Terpstra)
 142. Introductie internationaal strafrecht / druk 2 (Verrest, Buruma)
 143. De bezwaarschriftprocedure / druk 1 (Sanders)
 144. De Mudawwanah / druk 3 (Berger)
 145. De omvang van het geding / druk 1 (De Bock)
 146. Gemeentelijke verordeningen / druk 2 (Brouwer, Schilder)
 147. Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden / druk 1 (Smith)
 148. Als verhuizen emigreren is / druk 3 (Pechholt)
 149. Huurrecht algemeen / druk 1 (Rossel)
 150. Goedwerknemerschap / druk 1 (Wolff)
 151. De kern van het ondernemingsrecht / druk 2 (Timmerman, Kroeze)
 152. De gerechtsdeurwaarder in Europa, utopie of werkelijkheid ? = The bailiff in Europe, utopia or reality ? = L'huissier de justice en Europe, utopie ou realite ? / druk 1 (Jongbloed)
 153. Het domein van de rechter / druk 1
 154. Richtlijnen voor de onderzoeker in enqueteprocedures / druk 1 (Holtzer, Blanco Fernandez)
 155. Van vereniging en stichting, cooperatie en onderlinge waarborgmaatschappij / druk 5 (Van der Ploeg, Dijk)
 156. 50 tips voor de politiepraktijk 2008/2009 / druk 1 (Hoekendijk)
 157. Samengevoegde afwikkeling van faillissementen / druk 1 (Reumers)
 158. Verzekering / druk 1 (Mijnssen)
 159. Misbruik van bevoegdheid / deel Losdelig handboek / druk 2 (Schrage)
 160. Nieuw Pachtrecht / druk 1 (Valk, Heisterkamp)
 161. Het civiele proces / druk 1 (Bijlsma)
 162. Contracten maken / druk 5 (Onbekend)
 163. Het verbod van marktmanipulatie / druk 1 (Nelemans)
 164. Pandrecht in de notariele praktijk / druk 1
 165. Advocatentuchtrecht / druk 4 (Boekman)
 166. Jeugdstrafrecht / druk 4 (Bartels)
 167. Jeugd en strafrecht / druk 2 (Van der Linden, De Jonge)
 168. Lokale politiechefs / druk 1 (Van der Torre)
 169. Het verplicht bod op effecten / druk 1 (Nieuwe Weme)
 170. Wet op de Omzetbelasting 1968 (BTW) / druk 9
 171. Diergeneesmiddelenwet / druk 2
 172. De pensioenvoorziening als bindmiddel / druk 1 (Beltzer, Biezeveld)
 173. De Besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaalrechtelijk en staatsrechtelijk perpspectief / druk 1 (Korver)
 174. De vereniging in de praktijk / druk 2 (Kollen)
 175. Kadasterwet / druk 5
 176. Europees Sociaal Handvest c.a. / druk 2
 177. Vreemdelingenbesluit 2000 / druk 2
 178. Wet inburgering nieuwkomers / druk 2
 179. Current topics of international insolvency law / druk 1 (Wessels)
 180. Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht / druk 1 (Schutte-Veenstra, Lennarts)
 181. Europese mededingingsregels / druk 5
 182. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden / druk 16
 183. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie / druk 8
 184. Nederlandse belastingverdragen met Australie, China, Filippijnen, Hong Kong, Indonesie, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Singapore en Taiwan / druk 2
 185. Recht, een introductie (Brouwer)
 186. Oog voor openbaar bestuur / druk 1 (De Goede, Nelissen)
 187. Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid / druk 1 (Goeneveld-Louwerse)
 188. Huwelijksgoederen - en erfrecht / druk 13 (Meijer, Luijten)
 189. 145 Vragen en antwoorden over bedrijfsopvolging / druk 1 (Warmerdam)
 190. Milieurecht / druk 6
 191. The creation of a European law of contracts / druk 1 (MacKendrick)
 192. Het EVRM en het Nederlandse strafprocesrecht / druk 3 (Keulen, Harteveld)
 193. Dutch Pension Funds / druk 1 (Maatman)
 194. Juridische fusie en splitsing / druk 1 (D.F.M.M. Zaman)
 195. Commentaren op fundamentele herbezinning / druk 1
 196. Rechtspraak ontbinding / druk 1 (Oberman)
 197. Handboek handelsregister / druk 2 (Meijers)
 198. Herstelbemiddeling / druk 1 (Hein Mooren, Frijns)
 199. Buckler ? Proost ! / druk 1 (Langeveld)
 200. De staat en zijn recht (Zwalve)
 201. 16 juristen en hun filosofische inspiratie / druk 1 (Jansen)
 202. Enige bestuursrechtelijke begrippen / druk 12 (Wind)
 203. Beleidsinstrumentatie / druk 2 (Van den Heuvel)
 204. Niet-nakoming / druk 2 (Smits)
 205. Onrechtmatige overheidsdaad / druk 4 (De Lange, Van Maanen)
 206. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht / Algemeen deel / druk 1 (Asser, Vranken)
 207. International insolvency law / druk 2 (Wessels)
 208. De Europese vennootschap (SE) in de praktijk / druk 1 (Bartman, Koppenol-Laforce)
 209. Regelgeving in Nederland / druk 4 (Brouwer, Boon)
 210. De Europese naamloze vennootschap (SE) / 2004 / druk Boek
 211. Herziening overeenkomstenstelsel zorg / druk 1 (Van Donk, Hermans)
 212. Wegenverkeerswetgeving / druk 19
 213. Wet Inkomstenbelasting 2001 / druk 3
 214. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs / druk 1
 215. Ambtenarenwetgeving / druk 15
 216. Wet educatie en beroepsonderwijs / druk 3
 217. Belastingen / druk 23 (Van Soest)
 218. Plegen en deelnemen / druk 1
 219. Medezeggenschap geregeld / druk 1 (Kotte, Van Elderen)
 220. Toegang tot documenten en bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie / druk 1
 221. Onbewuste schuld / druk 1 (De Jong)
 222. Rechterlijke toetsing van bestuurlijk gedrag / druk 1 (Assink)
 223. Wijzigen van arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder pensioen / druk 1 (Schop)
 224. Hoofdlijnen milieubestuursrecht (Blomberg, Backes)
 225. De sociale werking van recht / druk 4
 226. De pedagogische uitdaging van het jeugdstrafrecht / druk 1 (Weijers)
 227. Honderd jaar kinderbescherming / druk 1 (Lechner, Danen)
 228. Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht / Huur / deel Bijzondere overeenkomsten / druk 9 (Asser)
 229. Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken (art. 382-393, 31 en 32 Rv) / druk 1 (Korsten-Krijnen, Ten Kate)
 230. De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse burgerlijk recht / druk 1 (Ploeger, Barkhuysen)
 231. Procederen met of zonder procesvertegenwoordiger / druk 1 (Den Hartog Jager)
 232. Projecten op de rails / druk 12 (Sluis)
 233. Pleitwijzer (Van Klink, Broekers-Knol)
 234. Compendium vermogensrecht voor de rechtspraktijk / druk 6 (Hartkamp)
 235. Van Schuldsanering tot schone lei / druk 1 (Dethmers, Dethmers)
 236. Vluchtelingenrecht (Vermeulen, Spijkerboer)
 237. Kennismaking met het burgerlijk procesrecht / druk 11 (Meijknecht)
 238. Openbaar Bestuur / druk 7
 239. Koop van onroerende zaken / druk 3 (Van Velten)
 240. Vereenvoudiging en flexibilisering van het Nederlands BV-recht / druk 1
 241. Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation / 2004-2005 / druk 1
 242. Inleiding fiscaal strafrecht / druk 4
 243. Verkeersopvattingen / druk 3 (Rogmans)
 244. Openbare-orderecht / druk 2 (Hennekens)
 245. Executele en bewind / B21b / deel Handboek / druk 1 (Mellema-Kranenburg)
 246. Strafrechtelijk prikkeldraad / druk 1 (Spong)
 247. Rechtsverwerking / druk 2 (Tjittes)
 248. Onrechtmatige Daad / druk 6 (Verheij)
 249. De afkoelingsperiode in faillisement / druk 1 (Van der Aa)
 250. Aansprakelijkheid in belastingzaken / druk 3 (Raaijmakers)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.