Management accounting en management control in het midden- en kleinbedrijf / druk 1

-
Auteurs: A.J. van Aken, L.A.M. van Gorp

Categorie:School & Studie / Onderwerp: Schoolboeken -
Cover van het boek 'Management accounting en management control in het midden- en kleinbedrijf / druk 1' van A.J. van Aken en L.A.M. van Gorp
Uitgever Noordhoff Uitgevers B.V.
Uitgavejaar 2002
ISBN9020731726
ISBN139789020731729
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

De serie Adviespraktijk in het Midden en Klein Bedrijf bestaat uit drie boeken. De inhoud van de serie is volledig afgestemd op het examenprogramma van de Accountants Administratieconsulent. Van de doelgroep wordt verwacht dat deze al een brede bedrijfseconomische kennis heeft. De nadruk ligt op de verdieping ten behoeve van de AA-praktijk. Uitgangspunt bij de boeken is dat de AA-er als externe adviseur de ondernemer ondersteunt. Hij zal zich hiervoor blijvend moeten bijscholen op het gebied van financieel, strategisch en economisch management. Het doel van deze serie is om daarvoor voldoende theoretische bagage mee te geven. De drie boeken hebben dezelfde didactische opbouw en een praktische benadering met de noodzakelijke theoretische ondersteuning. Ze zijn ook geschikt voor zelfstudie omdat er naast theorie en opgaven ook uitwerkingen in staan. Een kleine greep uit de veelheid van behandelde onderwerpen: Management Control en Accounting in het MKB: management control systemen en instrumenten inclusief balanced scorecard, moderne kosteninformatie, beslissingscalculaties, interne verrekenprijzen, beloningsstructuur, managementprestaties en nu ook economic value added (EVA). Financiering in het MKB: kasstromen, investeringsselecties, werkkapitaalmanagement, bijzondere vermogensaantrekkingsaspecten, balansbeoordeling en specifieke onderwerpen als fusies en overnames, pensioenvorming, export en het begeleiden van ondernemers bij kredietaanvragen/gesprekken. Strategisch management in het MKB: specifieke managementaspecten bij MKB-ondernemingen, het strategisch plannings- en vormingsproces, bedrijfsopvolging/overname, marketingplan, management beoordelingsmethodieken en ook waardering van familiebedrijven.
De auteurs hebben allemaal een sterke (praktische) affiniteit met het midden- en kleinbedrijf, zowel vanuit het onderwijs (heo en particulier-AA) als de AA- praktijk.
Over de auteurs
P.A.M. Bertens is docent Bedrijfseconomie bij de Stichting Brabantse Hogescholen. Hij was daar tot voor kort hoofd van de opleiding accountancy en is thans voorzitter van het AC-Scholenoverleg.
H.J. Dekker AA is als adviseur werkzaam bij Rabobank Nederland, afdeling Risicomanagement. Hij maakt als voorzitter van de Vakcommissie Strategisch Management deel uit van het Examenbureau AA.
Drs. L.A.M. van Gorp (1967) werkt als consultant bij SAP Nederland. In het verleden was hij docent bij de opleiding Accoun- tancy van de Hogeschool Brabant. Hij was daarnaast lid van de redactiecommissie `Kosten & Opbrengsten´ van de Landelijke Examencommissie.
Drs. D. Scherjon (1955) is verbonden aan de vereniging VNO-NCW, waar hij veel aandacht besteedt aan snelgroeiende ondernemingen en het management in familiebedrijven. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een programma voor economische wederopbouw in Bosnië, dat samen met het Ministerie van Defensie uitgevoerd wordt. De heer Scherjon is werkzaam geweest op verschillende universiteiten en is intensief betrokken bij opleidingen van ondernemers. Voor zijn functie bij VNO-NCW was hij werkzaam o.a. voor KPMG en het managementstudiecentrum `de Baak´.
mr. drs. W.A. Tijhaar (1941) was tot 1999 directeur van Hogeschool Markus Verbeek en BPP-Nederland en is momenteel in maatschapsverband werkzaam als economisch en juridisch adviseur. Hij is auteur en eindredacteur van diverse bedrijfseconomische en accountancyboeken.

Bestellen

Bestel 'Management accounting en management control in het midden- en kleinbedrijf / druk 1' bij Bol.com
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.