Management van diversiteit in arbeidsorganisaties / druk 1

-

over de noodzaak en mogelijkheid van het coordineren van menselijke verschillen

Auteurs: P. Verweel, Hans Siebers

Categorie:School & Studie / Onderwerp: Mens & Maatschappij 234
Cover van het boek 'Management van diversiteit in arbeidsorganisaties / druk 1' van P. Verweel en Hans Siebers
Uitgever Boom Lemma uitgevers
Uitgavejaar 2001
ISBN9051899203
ISBN139789051899207
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

Een toenemende verscheidenheid aan mensen meldt zich aan de poorten van de Nederlandse samenleving en bij de entree van arbeidsorganisaties. De bevolking, de burgers, de klantenkring en het personeelsbestand nemen een veelvoud aan kleuren en vormen aan. Organisaties die zich geen rekenschap geven van deze variatie aan mensen, dreigen de boot te missen. Ze worden geconfronteerd met eisen vanuit de maatschappij om bijvoorbeeld een bepaald percentage allochtonen in dienst te hebben of om vrouwen positief te discrimineren. Ze constateren bovendien dat de diversiteit aan klanten een palet aan verschillende verwachtingen met zich meebrengt, wat ze noopt tot het differentiëren van hun product of dienst.

Maar is die diversiteit aan mensen nog wel aan te sturen? Moeten we grenzen trekken of kunnen we juist strategisch voordeel halen uit interne diversiteit om de verscheidenheid aan klanten beter te kunnen bedienen? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor dit boek, waarin het vraagstuk van diversiteit in organisaties en het managen ervan op een integrale wijze wordt geanalyseerd. Dit vraagstuk wordt bekeken in samenhang met de diversiteit in de samenleving. Het gaat over diversiteit in de ruime zin des woords, dus niet alleen over verschillen tussen allochtonen en autochtonen, maar ook over die tussen mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, hoogopgeleiden en lager geschoolden enzovoort.
Het vraagstuk van diversiteit is niet te reduceren tot een deelaspect van een organisatie, maar raakt het hart van zowel het primaire proces als het managen van organisaties. Het gaat om de vraag hoe de diversiteit aan functies en taken in de organisatie samenhangt met de diversiteit aan mensen en welke gevolgen hieruit voortvloeien voor het managen van deze samenhang in de organisatie.

Bestellen

Bestel 'Management van diversiteit in arbeidsorganisaties / druk 1' bij Bol.com
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.