10 verhalen over kinderen / druk 1

-
Auteurs: T. Deley, Deley

Categorie:School & Studie / Onderwerp: Onderwijs -
Cover van het boek '10 verhalen over kinderen / druk 1' van T. Deley en  Deley
Uitgevers Garant, Garant Uitgevers
Uitgavejaar 2004
ISBN9044115804
ISBN139789044115802
TaalNederlands
TypePaperback

Samenvatting

Weinig of geen grip hebben op een kind betekent meestal dat je een kind onvoldoende begrijpt. Daarom is het belangrijk voor jezelf helder te krijgen wat sociaal-emotionele ontwikkeling inhoudt. Wat bezielt een kind dat opstandig is? Wat gaat er in dat kind om? In zijn denken, voelen en doen. Wat bezielt een kind om zich steeds zo angstig te gedragen bij nieuwe activiteiten? Wat denkt het? Wat voelt het? Wat is het verband tussen hoe het kind voelt, hoe het zich gedraagt en hoe het kind denkt?

Het project Denken Voelen Doen is een nieuwe benaderingswijze in het omgaan met kinderen en jongeren bij sociaal-emotionele kwesties op school. Het richt zich op de professionalisering van leerkrachten, remedial teachers, intern en ambulant begeleiders die direct of indirect werkzaam zijn met kinderen in het (speciaal) basisonderwijs. Er wordt gewerkt met methodieken die hen in de gelegenheid stellen hun verhaal te vertellen over kinderen in sociaal-emotionele kwesties en daarmee creatief aan de slag te gaan. De benadering sluit aan bij de beginselen van de narratieve psychologie, de psychologie van het verhaal.

De tien in dit boek gepresenteerde verhalen zijn afkomstig van leerkrachten die zich aanvankelijk niet bij machte voelden vat te krijgen op kinderen met dominant, angstig, weinig weerbaar of agressief gedrag. Kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar.
In elk verhaal wordt een sociaal-emotionele kwestie diagnostisch onderzocht en geanalyseerd en worden er suggesties voor nader onderzoek en handelingswijzers voor een effectieve aanpak van de kwestie in de praktijk aangereikt.
Over een nadere bestudering van Denken Voelen Doen weidt het basisboek Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs uit. De verhalen in dit boek zijn echter ook los daarvan te lezen door de informatie die er aan vooraf gaat.

De theorie en de methodieken van Denken Voelen Doen worden eveneens uitgebreid beschreven in het basisboek Sociaal-emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs. De materialen van Denken Voelen Doen zijn te vinden in Het materialenboek: lijsten, hulpteksten en handelingswijzers. Tevens is een cd-rom beschikbaar voor het digitaal werken met de methodieken. Naast dit verhalenboek is er ook een van leerkrachten over kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar. Het zijn de eerste twee verhalenboeken in een reeks

Bestellen

Bestel '10 verhalen over kinderen / druk 1' bij Bol.com
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.