Ranglijst 'Geschiedenis'

 1. 'Eene bedenkelijke nieuwigheid' / druk 1 (Onbekend)
  Op 1O augustus 1796 namen de curatoren van de Leidse universiteit het besluit Matthijs Siegenbeek te benoemen tot professor eloquentiae hollandicae extraordinarius, buitengewoon hoogleraar in de 'Hollandsche' sprekendheid'. In Franeker was het hoogleraarschap Grieks inmiddels uitgebreid met de 'Nederduitsche taalkunde'. De universitaire neerlandistiek was geboren, maar niet met algemene instemming. Velen achtten universitair onderwijs in de landstaal niet nodig en beschouwden de oprichting van... Cover van het boek ''Eene bedenkelijke nieuwigheid' / druk 1'
 2. 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende Zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden / druk 1
 3. De Heren van Amstel 1105-1378 / druk 1 (Van Amstel)
 4. De navel van de geschiedenis / druk 1 (Ankersmit)
 5. Biografisch woordenboek Gelderland / 1 / druk 1 (Onbekend)
 6. Nikolaas van Myra en zijn tijd / druk 1 (Blom)
 7. De nieuwste geschiedenis (Calje)
 8. Vissen in veenmeren / druk 1 (Van Dam)
 9. De Haarlemse gravenportretten / druk 1 (Onbekend)
 10. De pijn van Prometheus / druk 1 (Aerts)
 11. In nomine femineo indocta / druk 1 (Deploige)
 12. Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder / druk 1 (Hin, Dessens)
 13. 'Redeloos, radeloos, reddeloos' / druk 1 (Dreiskämper)
 14. Dagboek 1791-1797 / druk 1 (Van Eck)
 15. Maandag tolereren we niets meer / druk 1 (Van Eijl)
 16. Hogere sferen / druk 1 (Van Eijnatten)
 17. Leven in de eindtijd / druk 1 (Eligh)
 18. Emoties in de Middeleeuwen / druk 1
 19. Heiligen, idolen, iconen (Frijhoff)
 20. Geschiedenis van Dordrecht van 1572 tot 1813 / 2 / druk 1 (Onbekend)
 21. Gouden legenden / druk 1 (Onbekend)
 22. Nieuwe inleiding tot de geschiedenis (Harmsen)
 23. Herschapen schoonheid / druk 1
 24. Het Corps als Koninkrijk / druk 1
 25. Land van kleine gebaren / druk 3 (Aerts, Te Velde)
 26. Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting / druk 1 (Alders)
 27. Mata Hari (1876-1917) / druk 1 (Huisman)
 28. Autobiografie (1778-1854) / druk 1 (Van den Hull)
 29. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis / 16 Het zaad der Middeleeuwen / druk 1
 30. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis / 18 Parallelle levens / druk 1
 31. Varen om peper en thee / druk 3 (M. Jacobs)
 32. Mannen rond Spinoza (1650-1700)_ / druk 1 (Klever)
 33. Een huishouden van Jan Steen / druk 1 (Kloek)
 34. Historicus tegen de tijd / druk 1 (Krul)
 35. De constructie van het verleden / druk 8 (Lorenz)
 36. Patriotten in Groningen 1780-1795 / druk 1 (Van der Meer)
 37. Geloof kan bergen verzetten / druk 1 (De Mooij)
 38. De eerste tocht van de Wilklem Barents naar de Noordelijke ijszee 1878 / druk 1 (Morzer Bruyns)
 39. Eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke ijszee 1878 / 1 / druk 1 (Morzer Bruyns)
 40. Eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke ijszee 1878 / 2 / druk 1 (Morzer Bruyns)
 41. Staatkundige vormgeving in Nederland / I 1840-1940 / druk 11 (Oud)
 42. Licht op Deventer / druk 1 (Revius)
 43. Eerste landvoogd pieter both / 1568-1615 1 / druk 1 (Rietbergen)
 44. Pieter Isaacsz (1569-1625) / druk 1 (Stompe, Roding)
 45. Romantiek en historische cultuur / druk 1 (Tollebeek)
 46. Armenzorg in Friesland 1500-1800 / druk 1 (Spaans)
 47. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw / 1 Techniek in ontwikkeling waterstaat kantoor en informatietechnologie / druk 1 (Lintsen)
 48. De opstand der 'Batavieren' / druk 1 (Teitler)
 49. Van tresorier tot thesaurier-generaal / druk 1
 50. Verhalen van het water / druk 1 (Dessens)
 51. De moord op graaf Floris V / druk 1 (Willem Verkaik)
 52. Van "vulliscuyl" tot huisvuilcentrale / druk 1 (Vis)
 53. Volkscultuur / druk 1 (Dekker)
 54. In de schaduw van Auschwitz / druk 1 (Van Vree)
 55. Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen / druk 1 (De Vries)
 56. Vrouwen en kunst in de Republiek / druk 1
 57. Zijne Majesteits radarstoomschip Soembing overgedragen aan Japan / druk 1
 58. Uyt liefde tot malcander (Bos)
 59. Geschiedenis van de mensenrechten / druk 1
 60. Het Noorden in het midden / druk 1
 61. Techniek in Nederland in de twintgiste eeuw / VI Stad, bouw en industriele productie / druk 1 (Lintsen)
 62. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw / III Landbouw voeding / druk 1 (Lintsen)
 63. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw / IV Huishoudtechnologie en medische techniek / druk 1 (Lintsen)
 64. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw / V Transport en communicatie / druk 1 (Lintsen)
 65. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw / VII Techniek en modernisering / druk 1 (Lintsen)
 66. Het dagelijks leven in Indie 1937-1947 / druk 1 (Schulte Nordholt-Zielhuis)
 67. Geschiedenis in het groot / druk 1 (Spier)
 68. Praten als Brugman / druk 1 (Lettinck)
 69. In een Japanse stroomversnelling (Van Gasteren)
 70. Het huis der getallen / druk 1 (Kuijlaars)
 71. Nationaal goed / druk 1
 72. Rome Athene Jeruzalem / druk 1 (Schrijvers, Schijvers)
 73. Nationaal denken in Europa / druk 1 (Leerssen)
 74. Alpertus van Metz / druk 2 (Onbekend)
 75. Teedere quaesties / druk 1 (Margry)
 76. De Vondst van Apenmummies in Egypte (Goudsmit)
 77. Cultuur, koningen en democraten / druk 3 (Pots)
 78. Vroomheid in veelvoud / druk 1 (Monteiro)
 79. Niet zo erg Hollands / druk 1 (D' Aubigny)
 80. Geschiedenis van Assen / druk 1 (Onbekend)
 81. Boekverkopers van Europa / druk 1
 82. Strijd om seksualiteit / druk 1
 83. Geschiedenis en nostalgie / druk 1 (Blaas)
 84. André Jolles (Jolles)
 85. Knellende Koninkrijksbanden set / druk 1 (Klinkers, Oostindie)
 86. Tweede bulletin van de Tweede Wereldoorlog / druk 1 (Pierik)
 87. Anatomie van de vervalsing (Ben-Itto)
 88. De gevangenen uit Nambu (Hesselink)
 89. Naar de koning van Dahomey / druk 1
 90. Om de ware gemeente en de oude gronden / druk 1 (Zijlstra)
 91. Verbeelding van nacht en nevel / druk 1 (Van der Knaap)
 92. Vrijmetselarij in de Lage Landen / druk Herziene druk (Van de Sande)
 93. De Heren van de Kerk / druk 2 (Van den Hoven van Genderen)
 94. Verwarmen en verlichten in de negentiende eeuw (Stokroos)
 95. Het licht gezien / druk 1
 96. Een rij van spiegels / druk 1 (Van Dijk)
 97. Nut en nog eens nut / druk 1 (Theunissen)
 98. Rente zonder bijsmaak / druk 1 (Peet)
 99. De magnetische geest (Vijselaar)
 100. Hemelse voorbeelden (Van Leeuwen)
 101. Dan liever de lucht in ! / druk 1 (Rovers)
 102. Dagboek / druk 1 (Korczak)
 103. Vader & zoons = Father & Sons / druk 1 (De Vos)
 104. Vrijmetselarij en jodendom / druk 1 (Caransa)
 105. Een golf van beroering / druk 1
 106. De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888 / druk 1 (Janssens)
 107. Stadhouder-koning Willem III / druk 1 (Troost)
 108. Piet Hein en de Zilvervloot / druk 1 (De Visser)
 109. Nederland een eeuw geleden geteld / druk 1 (Onbekend)
 110. Arnoldo's zakflora / druk 3 (Van Proosdij)
 111. Een monster loert / druk 1 (Hermans)
 112. Stone Artefact Production and Exchange among the Lesser Antilles (Knippenberg)
 113. Verkenningen van Zuid-Afrika (Huigen)
 114. Tresoor der zee- en landreizen III (De Bode)
 115. ms Baloeran (Guns)
 116. De geschiedenis van de WIC (Den Heijer)
 117. Van tuindersknecht tot onderkoning / druk 1 (De Bruijn)
 118. Democratie in verval / druk 1
 119. Johannis de Rijke (Kamibayashi)
 120. Onderdaan in Oranje's oorlog (Catharina Temminck-Cau, Van Lynden-de Bruïne)
 121. Onrecht / druk 1 (Fennema)
 122. De Koningsvleugel / druk 1 (Cleverens)
 123. De geschiedenis van de Antirevolutionaire Partij, 1829-1979 / druk 1 (Onbekend)
 124. Een intellectuele activist / druk 1 (Onbekend)
 125. De overwintering op Nova Zembla / druk 1 (Gramberg)
 126. Kenau / druk 1 (Kloek)
 127. Een eigentijds verleden / druk 1 (Ribbens)
 128. Vrijheid, gelijkheid, broederschap en gezelligheid / druk 1 (Streng)
 129. Vitae Abbatum Orti Sancte Marie / druk 1 (Onbekend)
 130. Biografisch Woordenboek Gelderland / 2 / druk 1
 131. Ronchi Isa: grootheid in eenvoud / druk 1
 132. Twee eeuwen solidariteit / druk 1 (Veraghtert, Veraghtert)
 133. De dirigenten van de herinnering / druk 2 (De Jong)
 134. De glazenwassers van het bestuur / druk 1 (Hajema)
 135. Geschiedenis en cultuur van Spanje / druk 2 (Zwartjes, Van Dooren)
 136. Historische schetsen uit het Surinaamse jodendom / druk 1 (De Bye, De Bye)
 137. Sociaal Nederland / druk 1 (Onbekend)
 138. Van marketentster tot logistiek netwerk (Roos)
 139. Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse Veengebied 1800-1940 / druk 1 (Voerman)
 140. Joodse elfstedenroute / druk 1 (Meijers)
 141. Amsterdamse kompasmakers ca 1580-1850 / druk 1 (Morzer Bruyns, Ter Kuile)
 142. Feminisme en verbeelding / druk 1
 143. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis / 15 Sekse en oorlog / druk 1
 144. Voorlopers en dwarsliggers / 2 / druk 1
 145. De omweg van de wetenschap / druk 1 (Wils)
 146. Verbannen uit Indië / druk 1 (Vink)
 147. De Kaap : Goede Hoop halverwege Indie / druk 1 (Onbekend)
 148. Een wereld van kennis / druk 1 (Huizenga)
 149. Een missie in de marge / druk 1 (Eijt)
 150. De geest van Jan Salie / druk 1 (J. Janse)
 151. De Beeldenstorm / druk 1 (Kaptein)
 152. Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand / druk 1 (Lesger)
 153. Zeeuwse meiden / druk 1 (Bras)
 154. Zoeken en schrijven / druk 10 (De Buck)
 155. Zonder muziek is het leven onnodig (Van den Berg, Van den Berg)
 156. Was Jezus Caesar ? / druk 1 (Carotta)
 157. Geschiedenis van Holland / IIIB 1795 tot 2000 / druk 1 (Onbekend)
 158. Peper, Plancius en Porselein / druk 1 (Parmentier)
 159. Achterom binnen (Van Reen)
 160. Historiografie en economie van de muntchaos (De Roever)
 161. 25 eeuwen westerse filosofie / druk 8 (Bor)
 162. 25 eeuwen oosterse filosofie / druk 3 (Van de Leeuw)
 163. Vonken uit de hemel / druk 2 (Feldbrugge)
 164. De schipbreuk van de Batavia, 1629 / druk 3 (Pelsaert)
 165. Biografisch Woordenboek Gelderland / 3 / druk 1 (Onbekend)
 166. Indie verloren, rampspoed geboren / druk 1 (Glissenaar)
 167. Het Indisch Sion / druk 1 (Onbekend)
 168. Hollands ABC / druk 1 (Van der Maas)
 169. Jantje van Leiden / druk 1 (Panhuysen)
 170. Staf en storm / druk 1 (Onbekend)
 171. Een eigen patroon / druk 1 (De Haan)
 172. Sluit tot vaste kring de handen / druk 1
 173. Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd, over de jaren 1560-1563 / druk 1 (Bakker)
 174. Gaandeweg aaneengesmeed / druk 1
 175. Geboeid door straling en strategie / druk 1 (De Jong, Van Dam)
 176. Vliegen en vechten bij de Maas, 1940-1945 / druk 3 (Boeijen)
 177. Het Londens archief (Van Zeeland, Kersten)
 178. Een kennismaking met de geschiedenis van de nieuwe tijd / druk 3 (Potjer, Van Os)
 179. Handleiding voor het beheer van historische sportarchieven / druk 1 (Van Buuren)
 180. De sprong van Jan van Schaffelaar / druk 1 (Janse)
 181. De molecularisering van het wereldbeeld / I / druk 1 (Kubbinga)
 182. Materieel christendom / druk 1 (Onbekend)
 183. Regionaal besef in het Noorden / druk 1
 184. Of geweld zal worden gebruikt ! / druk 1 (Van der Wal)
 185. De revolutie die in haar eigen staart beet / druk 1 (Drukker)
 186. De historische ervaring / druk 1 (Ankersmit)
 187. Denken over cultuur / druk 1 (Van Berkel)
 188. S.S. Statendam 1929-1940 / druk 1 (Van Tuikwerd)
 189. Gedreven leven / druk 1 (Scheffers)
 190. Notre Dame des Anges, 1903-2003 + CD-ROM / druk 1 (Wolf)
 191. Nederland en Duitsland in het interbellum / druk 1 (Boterman)
 192. De oorsprong van het eigene (Eickhoff)
 193. Kerende kansen / druk 1 (E. Sluyterman)
 194. De ontdekking van de wereld / druk 1 (Daalder)
 195. De Koninklijke Schouwburg 1804-2004 / druk 1 (Korenhof)
 196. Het Walvisboek / druk 1 (Coenensz)
 197. De Amsterdamse schouwburg in 1795 (De Leeuwe)
 198. Abdulgani (Schuuring)
 199. Thuisfront / druk 1
 200. Encyclopedie van Drenthe set / druk 1
 201. Bataven ! + CD-ROM / druk 1 (Rosendaal)
 202. De stille slag / druk 1 (Klijn)
 203. Een mijter zonder kruis / druk 1 (De Bas)
 204. Christine de Pizan / druk 1
 205. Het schip van Willem Barents + CD-ROM / druk 1 (Emke, Hoving)
 206. Het visioen van Eijkman / druk 1 (Van der Linde)
 207. Kunsthistorische vrouwen van weleer / druk 1 (Marcus-de Groot)
 208. Meer dan muziek alleen / druk 1 (Stuip)
 209. De hand in eigen boezem / druk 1 (Van den Noort)
 210. Zin der zotheid / druk 3 (Mans)
 211. Noodzakelijk kwaad / druk 1 (Meihuizen)
 212. Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval' (Werz, Werz)
 213. Aan de zus van Anton / druk 1 (Bruckel-Beiten)
 214. Rafael Gerstenfeld 1900 - 1976 (Lipschits)
 215. Stad van het Noorden / druk 1
 216. Kriegsberichter / druk 2 (Groeneveld)
 217. Wat nu, zei Pichegru / druk 1 (Dekkers, Amsenga)
 218. Verzameld verleden / druk 1 (Kloek)
 219. Delven en slepen / druk 1 (Gales)
 220. Bedevaartplaatsen in Nederland / 4 Addenda - index - bijlagen / druk 1
 221. Wereldoorlog in de West / druk 1 (Van der Horst)
 222. Zwols Biografisch Woordenboek / druk 1 (Streng)
 223. Biografisch Woordenboek Gelderland / 4 / druk 1
 224. Om die wrake wille / druk 1 (Glaudemans)
 225. Gif laten wij niet voortbestaan / druk 1 (Tammes, Croes)
 226. Joodse Stadjers / druk 1 (Van der Poel)
 227. Schaduwen over de woestijn / druk 2 (Brouwer)
 228. De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indie / I 1855-1942 / druk 1 (Bongenaar)
 229. In het gareel / druk 1 (Boekholt)
 230. Beeld van het heilig hart in Limburg (Egelie)
 231. Oorlogseffecten / druk 1 (Barendregt)
 232. Koloniale inspiratie / druk 1 (Bloembergen)
 233. Reuzen op reis / druk 1
 234. Geletterde levens / druk 1 (Blaak)
 235. Het doorgestreepte blijft te lezen / druk 1 (Vos)
 236. Voor geld is altijd wel een plaats te vinden / druk 1 (Knaap)
 237. Verleden, heden, toekomst / Bronnenboek / druk 1 (Van der Kooij)
 238. Moordmeiden en schone slaapsters / druk 1
 239. Waarvan akte / druk 1 (Van der Linden, Vos)
 240. Familienaam & Verwantschap van Geemancipeerde Slaven in Suriname / druk 1 (E. Lamur)
 241. Vanaf de Bisschopsberg gezien / druk 1 (Van der Torre)
 242. Over voortplanting / druk 1 ()
 243. Aldus sprak Heraclitus / druk 1 (Heraclitus)
 244. Wisselend lot in een woelige tijd / druk 1 (Turksma)
 245. Christiaan Huygens in de onvoltooid verleden toekomende tijd / druk 2 (Icke)
 246. De Nederlandse Revolutie / druk 1 (Rosendaal)
 247. De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen / druk 3 (Rodriguez Perez)
 248. Constantijn Johan Wolterbeek (Ten Bokkel Huinink)
 249. De Nederlandsche Arbeidsdienst (Van Breen)
 250. The world of a seventeenth-century collector / druk 1 (De Groot, Barge)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
  zoek
Delen op Facebook Delen op Twitter Delen via e-mail Printen Delen op andere sociale netwerken
Zoek je ook goede films? Bezoek Leukomtekijken.